Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Реализовани пројекти

Реализовани пројекти у 2018. години:

1. Реконструкција објеката  ПУ ''Драгица Лаловић''

- Адаптација и енергетска санација објекта ''Дечија радост'' 

 Канцеларија за управљање јавним улагањима

2. Реконструкција објеката  ПУ ''Драгица Лаловић''

- Адаптација и енергетска санација објекта ''Изворчић'' 

 Канцеларија за управљање јавним улагањима

3. Пројекат обуке за правилну употребу дечјих седишта

Агенција за безбедност саобраћаја

4. Асфалтирање неасфалтираних улица у Белој Паланци

(Реконструкција улица у Белој Паланци)

Министарство привреде

5. Културa каопокретач локалног економског развоја у Белој Паланци – Градови у фокусу 2017

(Замена котла и  набавка аудио опреме у установи културе ''Ремизијана'',набавка техничке опреме и канцеларијског намештаја  за НБ ''Вук Караџић ''  и прикључење на COBISS)

Министарство културе и информисања

6. Узми рачуни победи 2017 -  Уређење археолошкогналазишта„Remisiana“ – реконструкцијатргаса фонтаном и споменикаСептимију Северу  - Министарство  државне управе и локалне самоуправе

У току 2017. године реалиѕовани су следећи пројекти:

1. Израда Плана детаљне регулације индустријске зоне ''Мурица 2'' у Белој Паланци

Програм Европски  ПРОГРЕС

2. Увођење ГИС-а  у Белој Паланци

Програм Европски  ПРОГРЕС

3. Реконструкција О.Ш. „Љупче Шпанац“ у Белој Паланци (Реконструкција крова објекта ОШ, реконструкција котларнице и санирање подрумског простора школе)

Програм Европски  ПРОГРЕС

4. О.Ш.''Љупче Шпанац'' Бела Паланка (Реконструкција и енергетска санација са спољним уређем зграде и дограђеног дела)

Канцеларија за управљање јавним улагањима

5. О.Ш.''Јован Аранђеловић'' Црвена Река  (Изградња котларнице и централног грејања)

Канцеларија за управљање јавним улагањима

6. Мера стручне праксе

Програм Европски  ПРОГРЕС

7. Ковачким занатом до бољег живота

Програм Европски  ПРОГРЕС

8. Јаче жене за боље сутра – родна равноправност

Програм Европски  ПРОГРЕС

9. Пружање помоћи рањивим групама на територији општине Бела Паланка (замена унутрашње и спољашње столарије на објекту Стара болница чија је  намена  Дневни боравак за децу ометену у развоју)

Програм Европски  ПРОГРЕС

10. Добра дела за удаљена села (Пружање услуге Помоћ у кући за стара лица)

Европска унија - Програм ИПА 2013

11. Мост на Коритничкој реци  ( Уређење корита испод моста на Коритничкој реци  на путу Бела Паланка-Мокра)

Канцеларија за управљање јавним улагањима

12. Асфалтирање неасфалтираних улица - Градимо заједно

Министарство привреде

13. Уређење (ревитализација пољских путева)

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

У току 2016.године реализовани су следећи пројекти :

 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

 

Донатор

Унапређење капацитета геронтослужбе за даљи развој геронтоуслуге „Помоћ у кући за стара и изнемогла лица“

Министарство рада

Ревитализација пољских путева у 2016.години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

У току 2015.године реализовани су следећи пројекти :

 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

 

Донатор

II фаза инфраструктурног опремања индустријске зоне „Мурица  I“ у Белој Паланци

Министарство привреде

Изградња спортских терена за мале спортове на градском стадиону у Белој Паланци -Терен за кошарку

Министарство омладине и спорта

Криваја Конкурс  - Књига је најбољи друг

Криваја доо Бачка Топола

 

 

Захтев за пренос средстава за суфинансирање годишње чланарине за РРА Југ

Национална агенција за регионални развој

IPA Бугарска – Србија

Ревитализација урбаних зелених површина у градовима Етрополе и Бела Паланка

IПA фондови

Унапређење регистра пореских обвезника у општини Бела Паланка

Европски прогрес

Израда главног пројекта изградње кишне канализације

Европски прогрес

 

Израда главног пројекта реконструкције основне школе „Љупче Шпанац“ у Белој Паланци

Европски прогрес

 

Израда главног пројекта реконструкције јавног осветљења у општини Бела Паланка

Европски прогрес

 

„Младост за младост“

Министарство за рад, запошњавање, борачка и социјална питања

 

„Младост за лепши осмех“

Министарство за рад, запошњавање, борачка и социјална питања

 

 

 

Реализовани пројекти у 2013.години

Пројекти финансирани из средстава Министарстава Републике Србије:

- Унапређење знања и животних вештина особа са инвалидитетом  у општини Бела Паланка   (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике)

- Захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике)

- Суфинансирање учешћа на реализацији пројекта'' Ревитализација урбаних зелених површина у општини Етрополе и општини Бела Паланка'' (Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе)

- Дневни боравак за стара и изнемогла лица у општини Бела Паланка (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике)

- Израда плана Генералне регулације општине Бела Паланка - израда планске документације (Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја)

- Израда Плана детаљне регулације Индустријске зоне Мурица 1 (Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја)

- Главни пројекат инфраструктурног опремања индустријске зоне Мурица 1 (Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја) 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ТОКОМ 2012. г.:

1.      „Подршка Јединици за развој у Општини Бела Паланка“ у оквиру програма Exchange 3

2.      Прекогранична културна сарадња Бела Паланка-Етрополе (ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија)

3.      Адекватне социјалне услуге у ефективном тандему
(ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија)

4.      Економска и социјална инклузија избеглих и интерно расељених лица у општини Бела Паланка

5.      Пакети подршке општинама (МСП ИПА 2007)

          - Јачање локалне администрације у циљу локалног економског развоја (Техничка подршка)

6.      Пакети подршке општинама (МСП ИПА 2007) - Програмско буџетирање (Техничка подршка)

7.      Пакети подршке општинама (МСП ИПА 2007) - Добра управа, планирање и пружање услуга (Техничка подршка)

8.      Изградња спортске хале у општини Бела Паланка-Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ СРЕДСТАВА НИП-А
- Друга фаза реконструкције водоводне мреже у Белој Паланци
- Санација, реконструкција и модернизација градске пијаце у Белој Паланци
- Реконструкција храма Вазнесења Господњег
- Изградња ограде око зелене пијаце
- Реконструкција  система грејања у ПУ „Драгица Лаловић“
ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Акција „Очистимо Србију“ – Министарство за зажтиту животне средине и Фонд за заштиту животне средине
- Јавни радови – Министарство економије и регионалног развоја
    * Уређење канала и путних појасева локалних и некатегорисаних путева
    * Санација дивљих депонија и чишћење приобаља Дивљанског језера
    * Уређење археолошког локалитета – Ремезијана
    * Генерално чишћење и уређење Мокранске реке у њеном току кроз град
    * Реконструкција мреже сеоских водовода
- Изградња мини пич терена – Министарство омладине и спорта
- Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју – Министарство рада и социјалне политике и ФСИ
- Манифестација Ритам младих – Министарство омладине и спорта
- Адаптација производно –изложбено продајних објеката за старе занате – Министарство трговине и услуга
- Извођење грађевинско занатских радова на поткровљу Општинске управе – Министарство за државну управу и локалну самоуправу
ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ОСТАЛИХ ДОНАТОРА
- Exchange 2 – Стратегија одрживог развоја општине Бела Паланка 2010-2020
- Exchange 2 – Пакет подршке општинама

- Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју – Влада Краљевине Норвешке

Powered by Vladimir Jocic