Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ПРЕДНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА У БЕЛУ ПАЛАНКУ

Општина Бела Паланка се налази на паневропском коридору 10, између Ниша и Софије, у југоисточној Србији.

Административно припада пиротском округу.

Површина територије је 517 км2.

Повезана је саобраћајницама са великим регионалним центрима.

Удаљеност од већих градских центара је: 

од Београда 280km

Софије 108km

Солуна 450km

Ниша 42km

Пирота 27km

Према попису из 2011. године, општина Бела Паланка има 12551 становника.

Поднебље белопаланачке области има обележја умерено континенталне са одређеним одликама медитеранске климе, посебно у западном и јужном делу територије.

Компаративне предности:

 • Лак приступ тржишту од 200 милиона потрошача
 • Споразум о слободној трговини са  Хрватском, Босном и Херцеговином, Румунијом, Бугарском, Македонијом, Албанијом и Молдавијом – тржиште од 60 милиона потрошача.
 • Споразум о слободној трговини са Руском федерацијом - тржиште од 140 милиона потрошача
 • Географски положај-Коридор 10
 • Близина великих градских центара: Ниш и Софија
 • Међународна железничка пруга: Будимпешта-Београд-Софија-Истамбул
 • Траса будућег магистралног гасовода
 • Расположива квалификована радна снага
 • Дефинисане индустијске зоне поред петље на Коридору 10ипросторне зоне за ветропаркове и минихидроелектране
 • Техничка документација израђена за велики број инвестиционих пројеката
 • Близина сировинске базе
 • Просторни план јединице локалне  самоуправеи планови детаљне регулације  су усвојени, а просторни планподручја посебне намене специјалног резервата природе Сува планина је у завршној фази
 • Припадност Еурорегиону „Нишава“и Регионалној туристичкој организацији „Југоисточна Србија
 • Пословна и ефикасна администрација, брзе процедуре издавања дозвола
 • Пореске олакшицеи ниже комуналне таксе у односу на општине у окружењу
 • Флексибилан приступ потребама инвеститора

Започете инвестиције:

 • изградња цементаре, минихидроелектарана, ветропарка, еко-етно туристичког комплекса Сува планина.

Неискоришћени ресурси:

 • Термални извори
 • У области пољопривреде:

-пољопривредно земљиште погодно за гајање воћака и лековитог биља

-пашњачка пространства идеална за овчарство, говедарство и козарство

-незагађена животна средина погодна за органску производњу

 • У области туризма:

-Два заштићена подручја погодназа адреналинске паркове, планинарење, клајминг, параглајдинг, планински бициклизам(Специјални резерват природе у поступку проглашења-Сува планина, Парк природе-Сићевачка клисура).

-Културно-историјско наслеђе Беле Паланке-насеља старог 2300 година

-Делимично уређени комлекси Дивљана и Врело

-Потреба за смештајним капацитетима

(планом детаљне регулације дефинисана локација за хотел у комплексу Врело)

Powered by Vladimir Jocic