Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Актуелни пројекти

1. Унапређење општинске инфраструктуре, кроз  санацију  и адаптацију Установе културе  "Ремизијана" у Белој Паланци

  Program EU PRO

2. Израда извођачког пројекта за реконструкцију објекта бивше фабрике ''Фемид''

    Program  EU PRO

3.Пружање техничке помоћи ЛС у побољшању интерних процедура за финансирање пројеката локалних организација цивилног друштва (ОЦД) 

Program Swiss PRO

4.Унапређење ЕЕ у згради Општинске управе Бела Паланка

Министарство рударства и енергетикe

 5. Пријава за пакет подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу.

ГИЗ и СКГО

6. Студијско истраживачки радови –Програм комасације за део катастарске општине Клење

( Општина Бела Паланка)

Мин.пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за пољопривредно земљиште 

7. Програм стручне праксе  у 2018. години

Национална служба Пирот и  Општина Бела Паланка

8. Узми рачун и победи2018 - Набавка кухињске опреме у Предшколској установи „ДрагицаЛаловић'' Бела Паланка- Министарство  државне управе и локалне самоуправе

9. Увођење сервиса грађана ''Систем 48 сати'' у Општинској управи општине  Бела Паланка

Министарство државне управе и локалне самоуправе

10. Завршетак изградње Еколошко рекреативног центра Бањица –терен за мини голф'' 

Министарство омладине и спорта

Powered by Vladimir Jocic