Oпштинa
Бела Паланка
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Вести

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
ОДЛУКA по спроведеном јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Општине Бела Паланка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног инстереса
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ по спроведеном јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Општине Бела Паланка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног инстереса
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНИ ОГЛАС O продаји демонтиране грађевинске столарије које се налази у просторијама Општине Бела Паланка , у улици Карађорђева бр.28.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ИЗБОР УЧЕСНИКА НА ОБУЦИ ЗА ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА
ОДЛУКА о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Бела Паланка додељују средства за финансирање/суфинансирање
ОДЛУКА о додели студентских стипендија студентима са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка који упишу студије на Универзитету „Унион –Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА КОЈИ УПИШУ ПРВУ ГОДИНУ РЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
ЈАВНИ ОГЛАС о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања писмених понуда
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУК Е О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ
ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА /СПОРТИСТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ O БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ ЗА 2020. ГОДИНУ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА КОЈИ УПИШУ ПРВИ ПУТ ПРВУ ГОДИНУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА /СПОРТИСТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Пројекат „Саветодавна служба за грађане у општини Бела Паланка“
ЈАВНИ ПОЗИВ за одабир лица која ће пружати саветодавне услуге грађанима општине Бела Паланка
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНE ПРАКСE У 2019. ГОДИНИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА/СПОРТИСТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
ЈАВНИ УВИД захтева за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице „NI – Glogovac“ – NI161/NIU161/NIO161 на животну средину
О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА
ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интересиграђана у области спорта у општини Бела Паланка
ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА КОЈИ УПИШУ СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД, ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНЏМЕНТ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Powered by Vladimir Jocic