Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Кампања „ Сви у школу, будућност за све“

У оквиру кампање“ Сви у школу,школа за све “ покренуте ради бољег разумевања појма инклузије и инклузивног образовања у сали Скупштине опшине Бела Паланка одржана је једна од сто трибина планираних за ову годину на територији целе Србије под називом   „ Образовање за све “. Кампања се реализује у сарадњи Савеза учитеља Републике Србије, Центра за интерактивну педагогију и Центра за образовне политике, а уз подршку Фонда за остварено друштво и тима пројекта „ Пружања унапређених услуга на локалном нивоу - ДИЛС“Министарства просвете и науке. Трибини у Белој Паланци је присуствовало више од 60 учесника из разних образовних, социјалних и здравствених установа, као и бројни родитељи.

На трибини је промовисан програм квалитетног образовања доступно свима. Односио се првенствено на формирање  позитивног става према инклузивном  образовању, у складу за Законом о основама система образовања и васпитања из 2009.године. Сврха дискусије било је стварање подстицајног амбијента за успесну имплементацију инклузивног образовања у оквиру демократског и толерантног друштва. Трибина је имала за циљ подизање свести о значају пружања адекватних услова  за школовање свој деци без разлике:деци са сметњама у развоју, припадницима мањина, посебно талентованој деци, хронично оболелој деци, деци са села и деци која имају породничне проблеме. Дакле, исткнута је потреба могућности остваривања квалитетног образовања доступног сваком детету, без обзира на личне карактеристике, здравствено стање,склоности, националности, место живљења, друштвени и материјални статуус породице детета.

Трибину су водили Тања Живановић, просветна саветница Школске управе Ниш;Љињана Тошић,фацилитатор кампање;Борица Јовановић, члан интерресорне комислије за процену потреба за пружањем додатне образовне,здравствене или социјалне подршке детету; Јелена Јовановић,логопед школе, презентер добре праксе.

Као пример добре образовне праксе и доказ њеног успешног функцијонисања презентован је рад учитеља Небојше Николића и стручног тима за инклузију Основне школе „ Љ упче Шпанац “ у Белој Паланци.

Пример добре праксе

Опис ученика

Ученица првог разреда којој је 2009. године одложен полазак у школу.

•         Социо-емоционално недовољно зрела.

•         Говор недовољно развијен за узраст.

•         Разуме једноставне налоге, реченица недовољно развијена,често сведена на само једну реч.

•         Велики број оштећених гласова, што њен говор чини тешко разумљивим.

Пажња је краткотрајна.
Често у сред решавања губи пажњу, те дете почиње да гледа унаоколо и одустаје од задатка.
Несамостална је, не придржава се правила понашања у школи. Узима да једе кад је гладна, независно од тога да ли је час, или одмор.
Сама користи тоалет, али нема навику да после тога опере руке.
Прихваћена је од остале деце.
Већина деце је спремно да јој помогне да распакује књиге и прибор, као и да се на крају дана спакује.

Бриге

•         Тешко успостављамо комуникацију са ученицом.

Забринути смо, нисмо сигурни да ли ћемо и како успети да одговоримо њеним образовним потребама.

 

ШТА СМО ПОСТИГЛИ?

•         Ученица је стекла поверење у учитеља, постала је сигурнија, тако да је почела да прихвата остале задатке.

•         Након првог полугодишта, ученица у 70% случајева самостално опере руке и лице после јела и после употребе тоалета.

•         На захтев учитеља, друга деца радо крећу са њом до библиотеке, тоалета, друге учионице, а и она с њима.

•         Зна имена свих другова из одељења, спремнија је да учествује у групном раду, радује се успеху своје групе

 

ДОБИТИ

•         У процесу рада са овом ученицом, наставници су постали осетљивији за децу са оваквим проблемима.

•         За њих је то испуњење и задовољство, што је заједнички труд довео до успеха.

•         Ученици су спремнији да препознају када је некоме потребна помоћ и спремнији да му пруже потребну помоћ и подршку.

•         Прихватају и поштују различитост.

•         Сваки њен успех ученици награђују и на неки начин препознају као свој

•         За ученицу је највећа добит то што се она у школи осећа добро, воли и школу и децу, а сваким даном се све више отвара

•         Чешће се смеје и разговара са осталом децом

•         Показује своја осећања

•         Поставља питања и иницира разговор са вршњацима

•         Одговара на постављене задатке

•         Преписује слова

•         Препознаје већину слова

•         Броји до 10

•         Родитељи су сигурнији, увидели су да је дете добило потпуну подршку, напредује и задовољно је.

•         Имају увид у то колико она може и како они могу да јој пруже подршку

•         Увиђају да њихов труд није узалудан

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ ПРИПРЕМИЛИ:

•         Учитељ Небојша Николић,

•         Стручна служба школе.

•         ПРЕЗЕНТУЈЕ:

•         Јелена Јовановић – логопед школе

У успешној дискусији на трибини постављана су питања и размењивана практична питања о томе како сваки појединац из личне и професијоналне улоге може да допринесе да се сва деца успешно школују.

Праведније образовање и успостављање планираних система подршке деци и наставном кадру у процесу развоја инклузивног образовања обезбеђени су новим законским и подзаконским актиа,јер је доказано да деца максимално развијају своје потенцијале баш у инклузивним вртићима и школама.Истовремено се у наставном кадру пружа прилика да се развије и докаже у индивидуалном раду са децом.Да би се дете коме је потребна додатна подршка успешно школовало или похађало предшколску установу,морају му се обезбедити материјални и комуникацијски услови.За децу коју захтевају вишестрану пажњу  праве се индивидуални планови подршке и образовања.

Формирана је и интерресорна комисија за процену потребе пружања додатне образовне,здравствене и социјалне подршке детету,одређивање начина њене реализације и праћење напредовања и развоја детета. Наглашено је да је у интересу детета сарадње и заједничко деловање образовних установа, здравства, социјалне заштите, стручног тима, родитељаи локалне самоуправе.

 

Локални координатор кампање за инклузију:

Данијела Стевановић

Професор разредне наставе у Основној школи „ Љупче Шпанац“

Powered by Vladimir Jocic