Општина Бела Паланка
званична презентација општине

У Белој Паланци одржан међународни Симпозијум о заштити карста

Дана 21. и 22. маја 2011. године, у Белој Паланци, одржан је 7. симпозијум о заштити карста. Симпозијум су организовали: Академски спелеолошко-алпинистички клуб Београд и Општина Бела Паланка уз подршку: НВО „Јова Петровић-Деда“ Бела Паланка, Департмана за хидрогеологију Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, Геолошког института Србије и Савеза спелеолошких организација Србије.

Свечано отварање Симпозијума одржано је у суботу 21. маја у Центру за културу у Белој Паланци са почетком у 10 часова. Симпозијум је отворио председник општине Бела Паланка- Александар Живковић. Након тога, отворена је изложба фотографија из области спелеологије и спелеолошке опреме, а радни део Симпозијума почео је у 12 часова у сали Скупштине општине Бела Паланка.

Теме симпозијума:                                        

1. Заштита карста, опште посматрано

2. Заштита вода и од вода на карсту

3. Резултати спелеолошких истраживања

4. Заштићени простори на карстуи простори посебне намене

5.Општа истраживања карста

 

Општина која је у толикој мери везана за своје ресурсе на карстним теренима одличан је полигон за окупљање истраживача карста. Воде из карста, туристички потенцијали везани за валоризацију карстних вредности, као и планирана траса аутопута Коридором 10 Ц, која овде делимично прелази преко кречњачког терена, неки су од најважнијих мотива да се истраживачи карста окупебаш у Белој Паланци.

Осим из Србије, на Симпозијуму су своје радове презентовали и представници спелеолошких организација из Словеније, Румуније,Босне и Хегцеговине, Црне Горе. Предмет истраживачких радова били су и локалитети са територије наше општине: споменик природе 2. категорије - врело „Модро око“ у селу Крупац, врела у Дивљани и Мокри и Ракош-чесма на Сувој планини.

Спелеолошка екскурзија која је одржана у недељу, 22. маја, обухватила је и посету врелу „Модро око“у Крупцу.

Powered by Vladimir Jocic