Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Потенцијални инвеститор изразио намеру улагања у туристички комплекс на Сувој планини

У среду, 23.03.2011. године, у сали Скупштине општине Бела Паланка, од стране потенцијалног инвеститора Раденковић Синише, одржана је презентација под називом „Развој туризма на Сувој планини са прединвестиционом анализом пројекта изградње микроакумулације „Космовац““. Циљ презентације је упознавање руководства општине са намером инвестирања у пројекат изградње микроакумулације „Космовац“ и туристички комплекс око микроакумулације. Презентацији су присуствовали: руководство општине, директори јавних установа и пројектни тим општине.

Раденковић је указао на значај потенцијала који још увек није искоришћен за туристички и пољопривредни развој овог краја. Као позитивне факторе за успех пројекта и развој туристичког центра на Сувој планини, навео је следеће:

- близина петље на будућој траси Коридора Х (само 8 км)

- близина међународног аеродрома у Нишу ( 22 км)

- историјски и духовни значај подручја (Бела Паланка је родно место Никете Ремизијанског, а остаци главног римског војнoг пута Via Militaris су у непосредној близини )

- нетакнуте и неоткривене природне лепоте краја би биле „ближе“ пробирљивим туристима који жуде за новим дестинацијама.

Координатор за израду Просторног плана специјалног резервата природе Сува планина, Срђан Игић, наглашава атрактивност простора који територијално припада општини Бела Паланка и каже да се у Нацрту просторног плана специјалног резервата природе Сува планина, Планом детаљне регулације „Влашка пољана“ мора обухватити и локација о којој је било речи на презентацији. Истиче да је ова презентација наставак настојања да се адекватним маркетингом природних и антропогених вредности створе услови за привлачење инвестиција и у области туризма и у привредним делатностима, као и да се огромни потенцијали са територије општине ставе у функцију развоја општине и региона.

Powered by Vladimir Jocic