Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Општина Бела Паланка oдабранa за подршку у области унапређења капацитета локалних пореских администрација у Србији

У оквиру Компоненте 2 Пројекта МСП ИПА 2007, Општинске финансије, а на основу претходно расписаног Отвореног позива средином новембра ове године, дефинисан је коначан избор градова/општина. Одабрано је 12 локалних самоуправа за техничку подршку у области унапређења капацитета локалних пореских администрација. То су градови: Врање, Лесковац, Пожаревац, Ужице, Зајечар и општине: Бела Паланка, Кикинда, Аранђеловац, Вршац,  Голубац, Сјеница и Рашка.

У Београду, 22. децембра 2010. године, одржано је свечано потписивање Меморандума о разумевању са 12 локалних самоуправа за техничку подршку у области унапређења капацитета локалних пореских администрација. У име општине Бела Паланка, Меморандум о разумевању је потписао председник општине Александар Живковић. 

Област подршке Пројекта МСП ИПА 2007 огледа се у подршци унапређењу капацитета локалних пореских администрација, што се првенствено односи на усмеравање и расправу о најважнијим питањима политике наплате пореза и администрације. Нагласак се ставља на унапређење у три (3) конкретне области које се односе на питања која имају директан утицај на повећање локалних прихода, а то су одлично познавање правног оквира, потпуна и тачна база података пореских обвезника и процедура принудне наплате.

Погодности које градови-општине добијају кроз подршку Пројекта су унапређење општинских капацитета и способност да успешније управљају процесом администрирања и наплате локалних пореза и такси, као и на отклањању препрека са којим се запослени срећу у свакодневном раду. Главна добит за општине у том случају је ефикасно одељење које може успешно и делотворно да наплаћује све таксе и порезе уведене од стране скупштине општине.

Компонента Општинске финансије је усмерена на читав низ активности намењених побољшању капацитета локалних самоуправа за обезбеђење сопствених прихода као и за управљање финансијама, а све у складу са актуелним процесом децентрализације.

Током рада са локалним самоуправама Пројекат ће блиско сарађивати са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Powered by Vladimir Jocic