Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ОГЛАС O продаји демонтиране грађевинске столарије које се налази у просторијама Општине Бела Паланка , у улици Карађорђева бр.28.

На основу Одлуке о покретању поступка   продаје демонтиране грађевинске столарије    које се налази упросторијама Општине Бела Паланка , у улици Карађорђева бр.28, бр. 011-91/2019-III од 03.12.2019.год., Комисија за спровођење  поступка   продаје демонтиране грађевинске столарије, дана: 03.12.2019. год. , расписује :    

                                                                     ЈАВНИ ОГЛАС

          O  продајидемонтиране грађевинске столарије које се налази упросторијама Општине Бела Паланка , у улици Карађорђева бр.28.

         Предмет  јавног огласа је продаја    демонтиране грађевинске столарије и  то:

            1.   12 врата без   штока димензија 85  цм х 203 цм;

            2.     3 врата са   штоком   димензија 85  цм х 203 цм;

            3.   12  врата без   штока  димензија 75  цм х 200 цм;

            4.    3  врата са   штоком  димензија 75  цм х 200 цм;

            5.    5   врата без   штока димензија 60  цм х 200 цм;

            6.    3  врата са   штоком  димензија 60  цм х 200 цм;

            7.   40 прозорска крила  димензија 88  цм х 164 цм;

            8.   61 прозорска крила  димензија 65  цм х 165 цм;

            9.    5 прозорска крила  димензија 59 цм х 85 цм;

          10.    6 прозорска крила  димензија 47  цм х 74 цм;       

 

ПРЕУЗМИ

Powered by Vladimir Jocic