Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДЛУКА о додели студентских стипендија студентима са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка који упишу студије на Универзитету „Унион –Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

На основу  члана 10. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка који упишу студије на  Универзитету „Унион –Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским  Карловцима  бр. 011-44/2019-III од 31.05.2019. године на Предлог Комисије за доделу стипендије студентима и ученицима са територије општине Бела Паланка  бр.011-44/2019-III  од  18.11.2019.године, председник  општине Бела Паланка, доноси О Д Л У К У о додели студентских стипендија студентима са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка који упишу студије на Универзитету „Унион –Никола Тесла“ Београд, Факултет за менаџмент у Сремским  Карловцима

ПРЕУЗМИ

Powered by Vladimir Jocic