Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон ,103/2015, 99/2016,113/201795/2018,31/2020 и 72/2020),предвиђено је да локални орган надлежан за финансије истовремено када доставља нацрт Одлуке о буџету за следећу годину упознаје и јавност са нацртом и планом буџета  за следећу годину.

Сагласно горе наведеном, сачињен је и Нацрт одлуке о буџету општине Бела Паланка за 2020.год. и ставља се на увид јавности.

С тим у вези позивамо Вас да 22.10.2019.год у великој сали у згради општине Бела паланка са почетком у 12 часова, узмете учешће у јавној расправи на тему плана   буџетских прихода и буџетских расхода за 2020.год.

Нацрт Одлуке објављује се и на сајт општине Бела Паланка на интернет адреси www.belapalanka.org.rs, као и на огласној табли општине у холу-извод из Нацрта одлуке.

Све примедбе и сугестије можете доставити и на мејл: nacelnik.finansija@belapalanka.org.rs или на самој расправи.

 

                                                                                   

                                                                                                                        Начелник Одељења

            Соња Ђођевић

Powered by Vladimir Jocic