Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Пројекат „Саветодавна служба за грађане у општини Бела Паланка“

Општина Бела Паланка на основу уговора о донацији у оквиру Програма Swiss PRO реализује пројекат „Саветодавна служба за грађане у општини Бела Паланка“. 

У оквиру пројекта формирана је Саветодавна служба за грађане и ангажовано је лице, дипломирани правник, које ће пружати саветодавне услуге грађанима општине Бела Паланка.

Бесплатна саветодавна подршка састоји се од пружања правних савета, пружања опште правне информације, састављања поднесака и попуњавања формулара, и не обухвата право заступања и одбране пред судом, другим државним органом, органом јавне власти или у поступку мирног решавања спорова.

Бесплатна саветодавна подршка може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу у Републици Србији. 

Саветодавне услуге грађанима пружаће се  у просторији Општинске управе Општине Бела Паланка, Карађорђева 28, у канцеларији бр. 11. 

Једном недељно биће предвиђен рад на терену у месним заједницама (Црвена Река, Дивљана, Коритница, Клисура и Мирановачка Кула).

За детаљније информације обратити се особи ангажованој за пружање саветодавних услуга – Дипломирани правник  Марија Костић, тел. 018/855-023.

Пројекат „Саветодавна служба за грађане у општини Бела Паланка“ реализује се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Powered by Vladimir Jocic