Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Јавна расправа о нацрту Статута општине Бела Паланка

Општина Бела Паланка 
Комисија за израду Нацрта Статута општине Бела Паланка 
Бр.011-69/2018- I
Датум : 23.11.2018. године 
Бела Паланка 

Позив за учешће у јавној расправи

Позивају се правна и физичка лица, органи, удружења,  организације и друга заинтересована лица да учествују у јавној расправи о нацрту Статута општине Бела Паланка, који је израдила Комисија за израду нацрта Статута општине Бела Паланка. 

Јавна расправа о нацрту Статута трајаће 20 ( двадесет ) дана, почев од 24.11.2018.године до 13.12.2018. године . 

Предлози, примедбе, сугестије и мишљења могу се доставити у писаном облику, на адресу: Скупштина општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр.28, са назнаком -  „За Комисију за израду нацрта Статута општине Бела Паланка“, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Бела Паланка или на еmail адресу: sobelapalanka@belapalanka.org.rs

Нацрт Статута биће објављен на сајту општине Бела Паланка www.belapalanka.org.rs и на огласној табли општине Бела Паланка. 

 

Председник Комисије

Александра Ђорђевић с.р.

ПРЕУЗМИТЕ НАЦРТ СТАТУТА

Powered by Vladimir Jocic