Општина Бела Паланка
званична презентација општине

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А учесницима конкурса општине Бела Паланка за суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланка у 2018.години

            На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр.16/16 и 8/17), Председник  општине Бела Паланка, дана27.04.2018.године, објављује:

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У

            Учесници конкурса општине Бела Паланка за суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланка у 2018.години, који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 3дана од дана пријема Решења доставе нову спецификацију трошкова пројекта, у складу са опредељеним средствима, односно Обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

            У складу са чланом 29. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“,бр.16/16 и 8/17), спецификација одобрених трошкова обавезан је саставни део уговора.

Број: 011-21/2018-III

У Белој Паланци, дана:27.04.2018.године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

                                                                                          Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic