Општина Бела Паланка
званична презентација општине

НА 28.СЕДНИЦИ СО БЕЛА ПАЛАНКА УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

На 28. седници СО Бела Паланка одборници су разматрали  14 тачака које су се нашле на дневном реду, а прва се тицала завршног рачуна буџета општине Бела Паланка за 2017. годину. Укупно остварени приходи у 2017. години износе 691 милион 87 хиљада динара, а како је истакао председник општине Горан Миљковић,завршни рачун показује да је локална самоуправа добро пословала у 2017.години и реализовано је око 95 посто планираних активности.На седници скупштине усвојена је и одлука о приступању изради Локалног акционог плана популационе политике општине Бела Паланка за период од 2018. до 2020. године. Израдом оваквог стратешког документабиће дефинисана целовитаполитикаопштине Бела Паланка према постојећемпроблему у демографском развоју, пре свега  феномена недовољног рађања, односно негативног природног прираштаја. Одборници су такође донели и одлуку о приступању изради програма комасације на делу катастарске општине Клење. Процес комасације обухвата укрупњавање пољопривредних парцела, а трошкове ће већим делом сносити локална самоуправа и Министарство пољопривреде РС.  Одборници су именовали и нови школски одбор ОШ ’’Љупче Шпанац’’, дали су сагласност на Статут предшколске установе ''Драгица Лаловић''и именовали Михајла Соколовића за вд директора Установе културе ’’Ремезијана’’ Бела Паланка.

  

Powered by Vladimir Jocic