Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ПРЕДВИЂА НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Локални акциони план запошљавања општине Бела Паланка за 2018.годину, на који је дата сагласност на 54.седници општинског већа општине Бела Паланка, дефинише приоритетне активне  политике  запошљавања, а то су:смањење незапослености младих и промовисање запошљавања младих, отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавање и подстицање запошљавање теже запошљивих лица и рањивих категорија.Акционимпланомпредвиђенесуследеће мере:програм „Стручна пракса”, програм „Субвенција за самозапошљавање“и програм “Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица“ за чију намену је издвојено 3 милиона динара. ''Приоритет локалне самоуправе је отварање нових радних места и смањење стопе незапослености. Отварањем фабрике ''Трендтекс'' у Белој Паланци стопа незапослености биће смањена за 9 одсто, а намера нам је да увећамо овај проценат тако што ћемо спровести наведене мере акционог плана запошљавања. Највећи циљ нам је да запослимо младе људе који кроз стручну праксу добијају неопходна знања за даљи рад и развој каријере а с друге стране желимо да подстакнемо развој предузетништва помоћу планираних мера '', рекао је председник општине Бела Паланка Горан Миљковић. Локални акциони план усклађен је са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину и Акционим планом општине Бела Паланка 2015-2020. Чланови већа дали су сагласност и на предлог одлуке о покретању поступка прибављања градског грађевинског земљишта у јавну својину општине Бела Паланка као и на предлог одлуке о покретању поступка продаје градског грађевинског земљишта које је у јавној својини општине. ''За потребе гринфилд инвестиција до сада је откупљено око 4,5 хектара земљишта у индустријској зони Мурица 1, која је укупне површине 8,5 хектара. Ово су неопходна улагања како бисмо омогућили све услове заинтересованим инвеститорима да улажу у наше место. Такође, унапред планирамо будуће пројекте а за многе од њих је потребно израдити техничко-пројектну документацију. Издвојили смо из буџета за ову намену 20 милиона динара и то ће нам омогућити да са инфраструктурним пројектима спремни одговоримо на све захтеве будућих конкурса надлежних министарстава и фондова''- истакао је Миљковић.

  

  

Powered by Vladimir Jocic