Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу - продаји отпадног гвожђа са локације бивше фабрике „Фемид“ у Белој Паланци путем јавног надметања - лицитације

На основу Одлуке о покретању поступка отуђења - продаје отпадног гвожђа са локације бивше фабрике „Фемид“ у Белој Паланци бр. 011-1/2018-I од 12.01.2018. године.

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

о отуђењу - продаји отпадног гвожђа са локације бивше фабрике „Фемид“

у Белој Паланци путем јавног надметања - лицитације

 

 

 

            Предмет јавног огласа је отуђење - продаја отпадног гвожђа са локације бивше фабрике „Фемид“ у Белој Паланци.

    

            Почетна цена за отуђење наведеног отпадног гвожђа износи 14 дин./kg.

 

            Лицитациони корак износи 1 динар.

 

            Укупна количина отпадног гвожђа утврдиће се мерењем.

 

            Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица чији представник мора да поседује писмено овлашћење за учешће на лицитацији.

 

            Отпадно гвожђе се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

 

            Отпадно гвожђе продаће се учеснику огласа који понуди највећу цену.  

 

            Поступак јавног надметања спровешће се ако се буде јавио и само један учесник.

 

            Купац је дужан да преузме предмет продаје (отпадно гвожђе) у року од 2 дана од дана одржавања јавног надметања.

 

            Са најповољнијим понуђачем закључиће се купопродајни уговор.

 

            Јавна продаја одржаће се дана 17.01.2018. године (среда) са почетком у 12 часова у просторијама нове хале „Фемид“ у Белој Паланци, ул. Српских Владара бб.

            Сва потребна обавештења и информације могу се добити на телефон 018/855-023 а лице за контакт је Славољуб Ђурђевић.

           

 

 

 

Председник комисије

Славољуб Ђурђевић

Powered by Vladimir Jocic