Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОГЛАС - излагање на јавни увид Плана детаљне регулације далековода 35 kV МХЕ „Црвени Брег“ – ТС 35/10 kV „Долац“

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа општине Бела Паланка
 
ОГЛАШАВА
излагање на јавни увид
Плана детаљне регулације далековода 35 kV МХЕ „Црвени Брег“ – ТС 35/10 kV „Долац“
 
Јавни увид плана спровешће се у периоду од 20.12.2017. године до 19.01.2018. године. У периоду јавног увида план ће бити изложен у просторији Општинске управе општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр. 28 и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана у времену од 13 до 15 сати. Током јавног увида, обезбеђено је присуство стручних лица оспособљених да заинтересованим грађанима дају основна обавештења о планским решењима. Током јавног увида, свако правно и физичко лице има право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на план, на адресу општине Бела Паланка ул. Карађорђева бр. 28.
 
Седница комисије за планове одржаће се 25.01.2018. године са почетком у 12 сати у сали општине Бела Паланка. На јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Бела Паланка, сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе на план у писаном облику у току јавног увида, могу их образложити пред комисијом.
 
Извештај комисије о јавном увиду је саставни део образложења предлога плана и заједно са планом се доставља надлежном органу општине Бела Паланка на усвајање.
 
 
 
Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic