Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Општина Бела Паланка приступила је изради Стратегије развоја социјалне заштите за период 2017. - 2021.године која ће представљати основу за унапређење и боље планирање социјалне политике на територији општине. Данас је одржан први састанак Радне групе за израду Стратегије коју чине представници јавног и цивилног сектора, односно локалне самоуправе, образовних установа, центра за социјални рад, дома здравља, невладиног сектора. Жељко Плавшић, активиста Едукационог центра Лесковац истакао је да ће овим документом бити олакшан живот социјално угрожених грађана и да се први нацрт Стратегије развоја социјалне заштите очекује децембра месеца ове године. ’’Самом одлуком да се крене са израдом овако значајног документа општина Бела Паланка је показала да је посвећена унапређењу социјалне политике и да пажљиво планира све своје наредне активности.  Први резултати Стратегије и Акционог плана за 2018.годину биће видљиви у периоду од 6 месеци до годину дана’’- рекао је Плавшић.  Према речима Иване Станковић, већника општине Бела Паланка и координатора радне групе основни циљ израде овог значајног стратешког документа је унапређење квалитета живота свих грађана општине развијањем савременог и одрживог система социјалне заштите, заснованог на партнерству јавног и цивилног сектора као пружаоца услуга, уз ангажовање свих расположивих ресурса и међусобну сарадњу корисника и пружаоца услуга. ’’Израдом Стратегије извршићемо процену тренутне ситуације и припремити мере и активности за подстицај и развој постојећих и увођење нових услуга социјалне заштите. Формирањем радне групе обезбедили смо партиципативни приступ изради документа што омогућује ширу базу знања која обезбеђује доношење квалитетнијих одлука’’- истакла је Станковићева која је додала да су локалне самоуправе препознате као лидери развоја система социјалне заштите на нивоу заједнице и Стратегија мора бити усклађена са документима на локалном и националном нивоу ’’Правци развоја социјалне заштите на националном нивоу дефинисани су Програмом реформи политике запошљавања и социјалне политике, који је усвојила Влада РС 2016.године и ми ћемо се водити овим документом али и одлукама, стратегијама и програмима на локалном нивоу’’- рекла је Ивана Станковић.  На састанку је истакнуто да је крајњи циљ израде стратегије помоћ сваком грађанину Беле Паланке који се налази у стању социјалне потребе како би се унапредио квалитет његовог живота.  

  

  

Powered by Vladimir Jocic