Општина Бела Паланка
званична презентација општине

БЕЛОПАЛАНАЧКИ ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ПРЕДЛОГЕ ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Предлози одлука, на које су сагласности дали чланови Општинског већа општине Бела Паланка, упућени су одборницима СО на усвајање. На 19. седници СО Бела Паланка, која је одржана 23.октобра, усвојен је Извештај о раду предшколске установе ’’Драгица Лаловић’’ у Белој Паланци за радну 2016/2017. годину, као и годишњи план рада ове установе за радну 2017/2018. годину. Донета је одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Бела Паланка како би се на основу захтева родитеља деце у Црвеној Реци формирала мешовита група узраста од 3 до 5,5 година.Усвојен је извештај о извршењу буџета општине Бела Паланка за првих девет месеци у 2017. години. Према овом извештају, укупан план прихода и расхода укључујући и план из извора сопствених средстава износи 752 милиона 771 хиљада 752 динара. Белопаланачки одборници усвојили су и Одлуку о шестом ребалансу буџета општине за 2017. годину где је дошло до измена у плану прихода и расхода због потребе реализације пројеката попут реконструкције ОШ ''Јован Аранђелови'' у Црвеној Реци, реконструкције трга и културно- историјског споменика као и реконструкције атарских путева на територији општине Бела Паланка. Донета је и одлука о усвајању локалног антикорупцијског плана општине Бела Паланка који је у складу са са једним од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији.Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе јачају своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице. Усвојен је и Пакт за заустављање сексуалног насиља над децом који је израђен од стране Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе. Белопаланачки одборници су такође донели решење о именовању Михајла Соколовића за в.д. директора Установе културе ’’Центар за културу Ремезијана’’ у Белој Паланци.

  

  

Powered by Vladimir Jocic