Општина Бела Паланка
званична презентација општине

БЕЛА ПАЛАНКА - ДРУГА ОПШТИНА У СРБИЈИ КОЈА ЈЕ ИЗРАДИЛА ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

У свим стратешкимдокументимаопштине Бела Паланка развој туризма заузима важно место. Да је основно опредељење наше општине улагање у туризам је то што је Бела Паланка друга општина у Србији која је израдила четворогодишњи Програм развоја туризма. Израда програма започета је априла месеца ове године формирањем радне групе коју су чинили представници свих важних институција и установа.  Горан Миљковић, председник општинеБела Паланка, на презентацији Програма развоја туризма изразио је задовољство што је наша општина међу првима препознала значај доношења овог документа. ’’У претходном периоду пуно смо уложили у развој ове привредне гране јер смо препознали туризам као важног покретача економског развоја. Програм развоја туризма, који је усклађен са националним и европским стратешким документима омогућиће Белој Паланци отворена врата код надлежног министарства и фондова ЕУ’’- истакао је Миљковић, који се овом приликом захвалио свима који су активно радили на унапређењу туристичке понуде Беле Паланке. ’’Имамо потенцијала за развој туризма а да се наш досадашњи рад исплатио у прилог говори чињеница да је манифестацију ’’Дани банице’’ ове године посетило више од 25.000 туриста и да је остварен приход од око 600 хиљада евра’’- додао је Горан Миљковић. ''Израдом Програма Бела Паланка постаје конкурентна у односу на друга места у Србији а свој развој туризма може да базира на пољопривреди, заштићеним добрима попут Старе и Суве планине, нематеријалној и материјалној културној баштини али и људима'', истакао је Бранко Красојевић директор консултантске фирме ''Саветник у туризму'' која је израдила Програм. Он је честитао општини Бела Паланка на напорима које улаже како би подстакла развој ове привредне гране али и на озбиљности са којом је приступила приликом израде Програма развоја туризма. Презентација Програма развоја туризма Беле Паланке од 2017. до 2021, године одржана је у великој сали општине у присуству представника локалне самоуправе, Туристичке организације Беле Паланке, директора установа, удружења и осталих који су били укључени у реализацију овог програма. Не постоји област која се не може повезати са туризмом, зато ће развој туризма директно условити и развој осталих привредних грана, попут пољопривреде, предузетништва али истовремено и побољшати животни стандард свих грађана, што ће општину Бела Паланка дугорочно посматрано издвојити из реда неразвијених општина, закључено је на састанку.

  

  

Powered by Vladimir Jocic