Општина Бела Паланка
званична презентација општине

УПОЗНАВАЊЕ ГРАЂАНА СА БУЏЕТОМ ЗА 2018 ГОД.

УПОЗНАВАЊЕ СА БУЏЕТОМ
 
- Обавештње грађанима о изради буџета,обележава наставак традиције укључивања и учешћа грађана у локалним самоуправама у Србији
- Упознавање са буџетом служи као инструмент да се осигура расподела средстава у складу са потребама и аспирацијама грађана
- Јавност буџеета  служи да се грађани информишу о буџету и њиховој локалној влади
- Циљ упознавања је да се добије мишљење грађана на  нацрт општинског буџета за 2018. год. 
 
ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ ПРЕМА ВАМА
- Да обезбеди ефикасну, приступачну и ефикасну владу која се концентрише на пружање услуга 
- Да учврсти поверење јавности у свим областима локалне самоуправе
- Да се новац од пореза и приходи користе ефикасно
- Да се обезбеди квалитетно образовање, здравство, безбедност и социјална помоћ свим нашим грађанима
- Да се стимулише редован и планиран раст у складу са принципима општег плана
- Да се промовише привредни развој нашег града

Powered by Vladimir Jocic