Општина Бела Паланка
званична презентација општине

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОМОГУЋАВА НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

На 17. седници СО Бела Паланка усвојена је Одлука о петом ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2017. годину. Након што је дата сагласност на Предлог ове одлуке на седници Општинског већа одборници су усвојили ову важну тачку дневног реда која се тиче улагања у већ започете капиталне пројекте. Ребалансом буџета биће омогућено улагање како би се израдила пројектна документација за радове на реконстукцији хале ради отварања фабрике, затим за радове на адаптацији основне школе ’’Љупче Шпанац’’, израду неопходне документације за спровођење радова на енергетској ефикасности оба објекта предшколске установе ’’Драгица Лаловић’’. Наиме,  Канцеларија за управљање јавним улагањима РС одобрила је средства за реконструкцију објеката вртића и како би се кренуло са реализацијом пројекта потребно је израдити пројектну документацију. Ребаланс буџета је усвојен како би се омогућило финанансирање Белопаланачких клубова који су се пласирали у виши ранг такмичења. На седници је усвојена Одлука о измени и допуни плана детаљне регулације мини-хидро електране ’’Жута стена’’ а на захтев инвеститора ’’Лука енерџи’’ из Земуна.

  

Powered by Vladimir Jocic