Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ поводом ОКВИРА ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА за Пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш - Димитровград

У складу са стандардима Европске Инвестиционе Банке (EIB) о укључењу заинтересованих страна приликом реализације пројеката и невољном расељавању, ''Инфраструктура железнице Србије'' ад, Град Ниш и општина Бела Паланка позивају заинтересоване појединце, јавност и организације на

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

поводом

ОКВИРА ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА

за Пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш - Димитровград

 

Које ће се одржати дана 14.09.2017. године у 12 часова у просторијама управе општине Бела Паланка и дана 15.09.2017. године у сали Скупштине Града Ниша у 12 часова (по локалном времену).

Примерак документа који је предмет консултација може се преузети на следећим адресама:

§    У просторијама ''Инфраструктура железнице Србије'' ад, Немањина 6, Београд, радним данима од 10:00до14:00 часова(по локалном времену) у канцеларији бр. 355, у року од 14 дана од дана објаве овог позива,

§   У просторијама градске управе Града Ниша радним данима од 10:00до14:00 часова (по локалном времену),

§   У просторијама управе општине Бела Паланка радним данима од 10:00до14:00 часова (по локалном времену),

§   На интернет страници http://infrazs.rs,

§   На интернет страници www.ni.rs,

§   На интернет страници www.belapalanka.org.rs

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: СРБ - ENG

Питања и коментари у вези са документом могу бити достављени писаним путем или путем електронске поште на доле назначену адресу или директно током јавних консултација:

 

 

''Инфраструктура железнице Србије'' ад

Душан Гарибовић

канцеларија бр. 355

Немањина 6

 11000 Београд, Србија

e-mail:kabinet.infrastruktura@srbrail.rs

Powered by Vladimir Jocic