Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Конкурс за доделу студентских и ученичких стипендија студентима и ученицима са територије општине Бела Паланка у 2017.години

Председник општине Бела Паланка расписао јеКонкурс за доделу студентских и ученичких стипендија студентима и ученицима са територије општине Бела  Паланка у 2017.години   бр.011-47/1-2017-III од20.04.2017.године.

 У Конкурсу је наведен рок за пријављивање на конкурс за доделу стипендија за ученике који уписују прву годину средње школе са седиштем на територији општине Бела Паланка од 01.08.2017.године до 31.08.2017.године

У Конкурсу су наведени услови и сви заинтересовани ученици који испуњавају услове Конкурса могу пријаве са потребном документацијом, најкасније до 31.08.2017.године доставити непосредно преко Писарнице Општинске управе или поштом на адресу:  ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА, КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА, Карађорђева 28, Бела Паланка са назнаком „Конкурс за доделу стипендија студентима и ученицима са територије општине Бела Паланка за 2017.годину.“

ПРЕУЗМИ КОНКУРС

 

 

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

Powered by Vladimir Jocic