Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Јавни увид пројекта „План детаљне регулације «Плантаже Тамњаница»

На основу члана 10., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство и имовинско – правне и стамбено – комуналне послове Општинскеуправеопштине Бела Паланка, даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

          Носилац пројекта Петровић Љиљана, село Тамњаница, поднелаје захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „План детаљне регулације «Плантаже Тамњаница», који ће сеналазити на територији КО Тамњаница и мањим делом на територији КО Црвени Брег, општина Бела Паланка.       

            Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у канцеларији бр. 1,Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Бела Паланка, сваког радног дана од 13 до 15 часова.

            Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 06. јул 2017.године.

 

Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic