Општина Бела Паланка
званична презентација општине

КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА У 2017.години

На 25.седници Општинског већа општине Бела Паланка, која је одржана данас, дата је сагласност на Предлог Плана генералне регулације насеља Црвена река општине Бела Паланка. План је усклађен са Законом о планирању и изградњи и веома је важан документ којим се одређује намена површине у грађевинском подручју, затим капацитети за саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру. '' План је основа за издавање локацијских услова за израду техничке документације за изградњу планираних објеката у деловима где је то предвиђено. На основу овог плана можемо решити проблеме везане за водовод и канализациону мрежу у Црвеној Реци а пре његовог доношења одржане су јавне расправе како би се усвојили предлози и примедбе мештана села''- рекао је председник општине Горан Миљковић, иначе председник ОО Српске напредне странке. Једна од битнијих тачака дневног реда био је и Правилник о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бела Паланка у 2017. години. За спровођење овог програма у буџету општине Бела Паланка за 2017. годину издвојено је 20 милиона динара. ‘’Нова мера коју спроводимо од ове године је подршка младима у руралним подручјима за коју смо предвидели у буџету 7,5 милиона динара а појединачна давања износе 500.000 динара. Желимо овом мером да смањимо незапосленост јер се односи на лица која не раде, старости до 40 година. Конкурс за додељивање ових средстава биће расписан до краја ове недеље. Пољопривредним произвођачима излазимо у сусрет и пружамо им помоћ приликом израде бизнис планова, конкурисања код надлежног министарства, организовањем предавања а ја се надам да ће скуп мера путем овог програма унапредити пољопривредну производњу наше општине. - истакао је Миљковић.  

  

Powered by Vladimir Jocic