Општина Бела Паланка
званична презентација општине

САСТАНКУ МРЕЖЕ ЗА РОМСКА ПИТАЊА ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Четврти састанак Мреже за ромска питања одржан је у четвртак 20.априла у Београду у организацији Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије. Тема састанка била је ‘’Здравствене медијаторке - подршка локалним самоуправама’’.  Састанку у Београду присуствовали су Александра Деспотовић, већник општине Бела Паланка и Љубиша Алић, координатор за ромска питања. На овом састанку је разговарано о улози здравстених медијаторки у повезивању здравственог система и грађана из неформалних насеља. Присутни из бројних општина и градова имали су прилику да чују представнике министарства за рад, запошљавања борачка и социјална питања, министарства здравља, затим министарства грађевинарства, министаства правде, као и државне управе и локалне самоуправе. На састанку су представљени и примери добре праксе када се говори о раду мобилних тимова. Иначе, општина Бела Паланка има мобилни тим за инклузију Рома који организује теренске посете ромским насељима и пружа подршку и помоћ појединцима и породицама. Испитивањем потреба припадника ромске националности, посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања чланови тима у сарадњи са представницима локалне самоуправе и другим установама такође раде на активностима  који имају за циљ укључивање Рома у друштвени живот локалне заједнице.

  

Powered by Vladimir Jocic