Општина Бела Паланка
званична презентација општине

НОВЕ ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

На 21.седници Општинског већа општине Бела Паланка, која је одржана у среду 29.марта, дата је сагласност на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бела Паланка за 2017.годину. 20 милиона динара опредељено је из буџета за развој пољопривредне производње у свим областима а програм, за који је надлежно министарство дало сагласност, предвиђа и нове подстицајне мере. ‘’У питању је део из програма који се односи на подршку младима у руралним подручјима за који смо предвидели у буџету 7,5 милиона динара. Желимо овом мером да смањимо незапосленост јер се односи на лица која не раде, старости до 40 година, као и да искористимо постојеће капацитете на породичним пољопривредним газдинствима. Појединачна давања за покретање пољопривредне производње, у износу од 500.000 динара, биће расподељена након расписивања конкурса.’’- рекао је Горан Миљковић, председник општине Бела Паланка. Друга нова мера, од изузетне важности, је подршка куповини обрадивог земљишта ради укрупњавања поседа, за коју су предвиђена средства у износу од једног милиона динара. ‘’Пружићемо могућност пољопривредницима да увећају површину поседа и на тај начин утицаћемо на повећање пољопривредне производње а смањићемо број уситњених парцела’’-додао је Миљковић који је истакао да је програм урађен у сарадњи са пољопривредницима како би се увидела реална слика стања а самим тим и унапредила пољопривредна производња.  Чланови већа су на 21.седници између осталог дали сагласност на Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине за 2017.годину. Такође, усвојен је Предлог одлуке о доношењу Оперативног плана одбране од поплава на теритирији наше општине за воде другог реда за 2017.годину. Једна од мера која се тренутно спроводи по овом програму је и уређење корита реке код моста на путу према селу Мокра. 

  

Powered by Vladimir Jocic