Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАНА 10.СЕДНИЦА СО БЕЛА ПАЛАНКА

На 10. седницискупштине општине Бела Паланка, која је одржана у понедељак 13.марта, усвојена је одлукао другом ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2017. годину. Ребаланс буџета не подразумева измене у плану прихода и расхода, већ су промене вршене унутар апропријација. Овом одлуком, износ буџета за ову годину није промењен, већ је у складу са законом, ребалансом буџета у делу прихода одвојен део који се односи на легализацију објеката од накнада за уређење грађевинског земљишта. На овој седници скупштине била је о Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Бела Паланка за 2017. годину.Овом одлуком одређен је број запослених за сваку организациону јединицу у општини Бела Паланка и укупан број запослених је остао исти као у одлуци из 2015. године, односно 235. Одборници су усвојили решење о изменама и допунама решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи ’’Драгица Лаловић’’. Измене решења се односе на припремни предшколски програм према којима цена полудневног боравка за децу која похађају овај програм износи 1.432 динара, док је цена целодневног боравка 2.863 динара. На дневном реду ове седнице била је и одлука о измени и допуни ценовника ЈКП ’’Комнис’’ Бела Паланка. Одборници су усвојили ову одлуку која се односи на промену ценовника а тиче се смањења цене лицитације закупа за пијачне тезге на робној пијаци на годину дана, која сада износи 20.000 динара. На седници СО Бела Паланка разрешен је дужности директор Центра за социјални рад Војкан Маринковић, а именован је Зоран Стефановић. На седници скупштине је за заменика председника изборне комисије општине Бела Паланка именована Јована Видановић, диломирани правник.

Powered by Vladimir Jocic