Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАНА 20.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

20.седница Општинског већа општине Бела Паланкаодржана је у четвртак 9.марта. Сталним одржавањем седница већа усвајају се битне одлуке које омогућавају боље функционисање локалне самоуправе а самим тим и ефикаснији рад свих установа. Чланови већа дали су сагласност на предлог одлуке о другом ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2017. годину, којим су извршене промене унутар апропријација. Овом одлуком, према речима председника општине Горана Миљковића, износ буџета за ову годину није промењен, већ је у складу са законом, ребалансом буџета у делу прихода одвојен део који се односи на легализацију објеката од накнада за уређење грађевинског земљишта. На седници већа била је о Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Бела Паланка за 2017. годину. Овом одлуком одређене је број запослених за сваку организациону јединицу и укупан број запослених је остао исти из одлуке из 2015. године,односно 235. Чланови већа дали су сагласност на Решење о изменама и допунама решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ ’’Драгица Лаловић’’. Измене решења се односе на припремни предшколски програм према којима цена полудневног боравка за децу која похађају овај програм износи 1.432 динара, док је цена целодневног боравка 2.863 динара. Чланови већа дали су сагласност на промену дела ценовника ЈКП ’’Комнис’’ Бела Паланка који се односи на смањење цене лицитације закупа за пијачне тезге на робној пијаци на годину дана, а која сада износи 20.000 динара. Све одлуке усвојене на 20. седници већа биће прослеђене СО Бела Паланка на усвајање. 

Powered by Vladimir Jocic