Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

Предузетници су веома значајни покретачи привредног развоја и због тога им је потребно омогућити све услове за још боље пословање. Oпштина Бела Паланка спроводи све подстицајне мере за смањење незапослености и развој малих и средњих предузећа. У току је јавни позив за доделу субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања теже запошљивих лица. Привредницима ћеовајначинбити омогућено да упосле нове раднике по веома повољним условима,а Белопаланчанима се пружа могућност за нови посао и стицање услова за одлазак у пензију. Јавним позивомодређени су критеријуми за доделу субвенција приватним предузетницима кроз давање субвенција послодавцима  за запошљавање лица којима је до стицања услова за одлазак у пензију по основу старости или година стажа осигурања преостало највише до 36 месеци. Право на доделу субвенција имају приватни предузетници и привредна друштва која су са новозапосленим лицима закључили уговор о раду у трајању до највише 12 месеци. За ове субвенције из буџета општине Бела Паланка за 2017.годину издвојено је око 2 милиона динара.

Powered by Vladimir Jocic