Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАНА 16.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Одржана је 16. седница Општинског већа општине Бела Паланка. Чланови већа донели су одлуку о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања теже запошљивих лица. Овом одлуком одређени су критеријуми за доделу сибвенција приватним предузетницима и привредним друштвима кроз давање субвенција послодавцима  за запошљавање лица којима је до стицања услова за одлазак у пензију по основу старости или година стажа осигурања преостало највише до 36 месеци. Право на доделу субвенција имају приватни предузетници и привредна друштва која су са новозапосленим лицима закључили уговор о раду у трајању до највише 12 месеци. За ове субвенције из буџета општине издвојено је око 2 милиона динара рекао је председник општине Горан Миљковић, који је истакао и да је у 2016.години локална самоуправа реализовала ову меру и да је око 40 грађана Беле Паланке било ангажовано путем субвенција. На седници већа донета је одлука о измени и допуни одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Бела Паланка. Измена ове одлуке била је неопходна како би се помогло што већем броју социјално угрожених грађана на територији наше општине. Чланови већа усвојили су одлуку о стипендирању студената и ученика са територије општине Бела Паланка  према којој су утврђени услови, критеријуми и поступак доделе стипендија студентима и ученицима. Стипендије по овој одлуци додељују се за календарску годину а исплаћују се у десет једнаких месечних рата. Образлажући ову одлуку председник општине је истакао да су стипендије које ће општина додељивати и ученицима који упишу белопаланачку средњу школу новина и да је то једна од подстицајних мера да млади људи остану и да се школују у свом родном месту а да ће локална самоуправа увођењем нових образовних профила омогућити још боље услове школовања.

  

Powered by Vladimir Jocic