Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

ЈАВНА НАБАВКА   Адаптација котларнице и замена столарије на објекту ЈКП“Комнис“ у Белој Паланци
 
 
 
 
 
 
ЈАВНA НАБАВКА РАДОВА бр. 06-2019- РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА „СТАРА БОЛНИЦА – ДОМ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА“
 
 
 
 
 
 
 
ЈАВНА НАБАВКА   Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци- поновљени поступак
 
 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БР. - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“ ЦРВЕНА РЕКА

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА бр 06/2019  Израда техничке документације за реконструкцију објекта бивше фабрике ФЕМИД у Белој Паланци

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности бр:  08/2019 - НАБАВКА УСЛУГА ПОКРЕТАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА И РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНИХ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА КАРАВАНА „ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ“ 

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-2019 – Економско оснаживање избеглих лица на територији општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА   Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА 04/2019   Адаптација и енергетска санација зграде Центра за социјални рад у Белој Паланци

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 02/2019 - РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ  ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У  ЗГРАДИ  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА БР. 02/2019 - Набавка кухињске опреме за ПУ “Драгица Лаловић“ у оквиру  мера популационе политике
 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА БР. 01/2019 - Набавка опреме за основну школу “Љупче Шпанац“ у оквиру мера популационе политике

Позив

Конкурсна документација

Обустава поступка

ЈАВНА НАБАВКА 11/2019 –  Угоститељске услуге – манифестације Општине Бела Паланка-Дан општине, Дани банице и друге манифестације 

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU NABAVKE – NACIONALNI OTVORENI POSTUPAK

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2019 – Услуге помоћ у кући

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2019 - Набавка електричне енергије за Општинску управу општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   бр. 02/2019–  Израда  пројектне документације за реконструкцију и доградњу водозахвата Врело у Белој Паланци
 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2019 - Геодетске услуге

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВ БР 01/2019- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АНТИЕРОЗИОНОМ УРЕЂЕЊУ СЛИВА МОКРАНСКЕ РЕКЕ

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 9/2019 Услуге мобилне телефоније

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019 - Административни материјал

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2019 - Набавка добара за репрезентацију (храна и пиће) и средстава за хигијену

за потребе Општине и Општинске управе и културних дешавања на територији општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна докуменатција

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2019 - Механичарске услуге

Позив

Конкурсна документација - Партија 1

Конкурсна документација - Партија 2

Конкурсна документација - Партија 3

Конкурсна документација - Партија 4

Конкурсна документација - Партија 5

Измена конкурсне документације - Партија 1

Измена конкурсне документације - Партија 4

Обавештење о продужењу рока

Појашњење и измена документације

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2019 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

Позив

Конкурсна докуменатција

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2019 – Набавка горива

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Powered by Vladimir Jocic