Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 06-2017: ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА У СЕЗОНИ 2017/2018 ГОД.

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о додели уговора - Партија 1

Обавештење о додели уговора - Партија 2

Обавештење о додели уговора - Партија 3

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА бр. 12-2017: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА“ИЗВОРЧИЋ“ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ“ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“

Позив

Конкурсна документација

Додатак: шема столарије

Појашњење конкурсне документације бр. 1

Појашњење конкурсне документације бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА бр. 11-2017: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА“ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ“ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“

Позив

Конкурсна докуметација 

Додатак: шема столарије

Појашњење конкурсне документације бр.1

Појашњење конкурсне документације бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА бр. 10-2017 - Радови на замени котла у Установи културе “Ремезијана“

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока 2

Појашњење конкурсне документације бр. 1

Појашњење конкурсне документације бр. 2

Појашњење конкурсне документације бр. 3

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр 05-2017  Израда идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције водоводне мреже у општини Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНA НАБАВКА РАДОВА бр. 9-2017: Уређење археолошког налазишта Ремизијана – реконструкција трга са фонтаном и споменика Септимију Северу

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНA НАБАВКУ РАДОВА br. 8-2017: Радови на ревитализацији пољског пута Врандол - Крупац

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр. 06/2017 – Осигурање имовине и запослених у Општинској управи општине Бела Паланка (поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНУ НАБАВКА бр. 7-2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  ДОГРАДЊИ КОТЛАРНИЦЕ, ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ОШ“ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“ЦРВЕНА РЕКА

Позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне докуметације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр. 13/201– Услуге мобилне телефоније

Позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације бр. 1

Појашњење конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр. 6-2017 – Реконструкција објекта ФЕМИД

Позив

Конкурсна документација

Допуна бр.1 - Шема столарије

Појашњење конкурсне документације бр.1

Појашњење конкурсне документације бр.2

Појашњење конкурсне документације бр.3

Појашњење конкурсне документације бр.4

Појашњење конкурсне документације бр.5

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 06/2017 – Осигурање имовине и запослених у Општинској управи општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације бр. 2

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о обустави поступка - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија1

ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2017 – Угоститељске услуге (Дан општине, представљање општине, спровођење манифестација КТС у интервалу 01. Јун - 31.август)-поновљени поступак

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2017 - Механичарске услуге (поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација - Партија 7

Конкурсна документација - Партија 8

Одлука о обустави поступка - Партија 7

Одлука о додели уговора - Партија 8

Обавештење о обустави поступка - Партија 7

Обавештење о додели уговора - Партија 8

ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2017 – Угоститељске услуге (Дан општине, представљање општине, спровођење манифестација КТС у интервалу 01. Јун - 31.август)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА  бр. 5-2017 Извођење радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта “Стара болница – дневни боравак за децу ометену у развоју“ (поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 11/2017 - Услуге електричне енергије (поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.1-2017 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ПАЈЕЖ-БЕЛА ПАЛАНКА - Поновљен поступак

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2017 -  Административни материјал

Позив

Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора - Партија1 и Партија2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 11/2017 Услуге електричне енергије

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА бр. 5-2017 – Извођење радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта “Стара болница – дневни боравак за децу ометену у развоју“

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4-2017 - Снимање једног дела канализационе мреже у оквиру пројекта ГИС

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 09/2017 - Геодетске услуге

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 08/2017 - Услуге дератизације, дезинсекције и сузбијања комараца на територији општине Бела Паланка 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ПАЈЕЖ-БЕЛА ПАЛАНКА

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 ЈАВНА НАБАВКА - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ПРОЈЕКТУ АДАПТАЦИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“ БЕЛА ПАЛАНКА

Позив

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2017 - Механичарске услуге

Позив

Конкурсна документација - Партија 1

Конкурсна документација - Партија 2

Конкурсна документација - Партија 3

Конкурсна документација - Партија 4

Конкурсна документација - Партија 5

Конкурсна документација - Партија 6

Конкурсна документација - Партија 7

Конкурсна документација - Партија 8

Одлука о обустави поступка за Партије 4, 7 и 8

Одлуке о додели уговора за Партије 1, 2, 3, 5 и 6

Обавештење о закључењу уговора - Партија 5

Обавештење о обустави поступка - Партија 4

Обавештење о обустави поступка - Партија 7

Обавештење о обустави поступка - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2017 - Набавка добара за репрезентацију (храна и пиће) и средстава за хигијену за потребе Општине и Општинске управе  и културних дешавања на територији општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора - Партија1 и Партија2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештењео закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2017 - Набавка лож-уља

 Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2017 – Набавка горива

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Powered by Vladimir Jocic