Општина Бела Паланка
званична презентација општине

OПШТИНСКА УПРАВА

 

НАЧЕЛНИК OПШТИНСКЕ УПРАВЕ

АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ, дипл. правник
тел: 018/855-549, 018/855-023
факс:018/855-188
моб: 069/1022201
e-mail: sobelapalanka@belapalanka.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Начелник одељења: Слађана Динић, дипл. правник
тел: 018/855-023; 018/855-111
факс:018/855-188
моб: 062/8012914
e-mail: sobelapalanka@belapalanka.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЋЕВИНАРСТВО, 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник одељења:  Славољуб Ђурђевић, дипл. економиста
тел: 018/855-023; 018/855-111
факс:018/855-188
моб: 063/1032023
e-mail: odeljenje.urbanizam.bp@gmail.com>

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Начелник одељења: Соња Ђорђевић, дипл. економиста
тел: 018/855-023; 018/855-111
факс:018/855-188
моб: 062/255759
e-mail: nacelnik.finansija@belapalanka.org.rs

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ РАТАРСТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ
Шеф одсека: Јасмина Голубовић, дипл. инжењер пољопривреде
тел: 018/855-023; 018/855-111
факс:018/855-188
моб.: 063/1028823
е-mail: jasminagb@gmail.com

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНИХ ПРИХОДА И
КОНТРОЛУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Шеф одсека: Зоран Цветковић, дипл. економиста
тел: 018/855-023; 018/855-111
факс:018/855-188
е-mail: lpa@belapalanka.org.rs

Powered by Vladimir Jocic